Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Czym jest ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenia mienia są dodatkowymi zabezpieczeniami dla osób prywatnych, jak i także firm. Umowa ubezpieczenia mienia dotyczyć może mieszkania, domu czy też użytkowego lokalu, a do tego innych materialnych dóbr, które wchodzą w sam skład nieruchomości. Sam zakres ubezpieczenia zależy od wybranej polisy oraz także rozszerzeń wykupionych. Zobaczmy, od jakich konkretnie zdarzeń możemy ubezpieczyć cały swój majątek.

Ubezpieczenie mienia to rodzaj majątkowego ubezpieczenia. Oznacza to nic innego jak to, że ubezpieczeniu podlega nasz fizyczny majątek, a dokładniej są to wszelkie materialne dobra. W ramach ubezpieczeniowej umowy zabezpieczyć możemy prywatne mienie czy też należące bezpośrednio do naszego przedsiębiorstwa.

Podstawowym, jak i także najczęściej wybieranym ubezpieczeniem mienia jest polisa mieszkania, domu czy też siedziby samochodu oraz firmy. Wszelkie mieszkaniowe polisy oraz także ubezpieczenia domu się określa jako ubezpieczenie mienia, a więc wartości materialnych. Z kolei firmy korzystają często z ubezpieczenia dodatkowego, na przykład na wypadek zniszczenia towaru podczas magazynowania czy też transportu.

Jakby nie było, w ramach ubezpieczenia mienia uwzględnić możemy także wszelkie rodzaju dobra, które są niekoniecznie ściśle związane z samym miejscem zamieszkania czy też pracy. Swoje mienie, które podlega ubezpieczeniu podzielić można na: mienie, ruchomości domowe oraz także stałe elementy.

Jakie mienie można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu oraz mienia zaliczanego do jego elementów podstawowych jest uwzględniane najczęściej w polisach. W obawie przed wypadkami oraz zdarzeniami częstymi chcemy z rozsądku zabezpieczyć swój dobytek. Polisa ubezpieczeniowa podstawowa uwzględnia mienie, a więc majątek, który zlokalizowany jest w jednym miejscu i w żadnym wypadku nie sposób go przenieść.

Ubezpieczenie prywatnego mienia czy też należącego do firmy obejmuje przede wszystkim same mury budynku. Mowa tutaj o budowli dowolnej, która wchodzi w skład naszej posiadłości, jaką może być na przykład: mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, altana, wiata czy też garaż.

Warto oczywiście pamiętać, że ubezpieczenie stałego mienia dotyczy najczęściej jedynie szkód ewentualnych, które dotyczą murów. Jeśli w przypadku jakiegoś losowego zdarzenia dojdzie do usterki wyposażenia naszego miejsca zamieszkania czy też pracy, wówczas ubezpieczenie podstawowe okazać się może niewystarczająca. Jednak stałe elementy ulegają szkodzie częściej niż już sama konstrukcja, na której się opiera dany budynek.